خدمات غیر تخصصی

تاریخ انتشار : 2017/12/27

با توجه به لطف واعتماد مشتریان گرامی و خدمات دریافتی از سنتریا گاهی درخواست خدماتی مرتبط , مثل  :

طراحی ، اجرا و نگهداری از فضای سبز

پذیرایی و کترینگ

برگزاری مراسمات و …

را دارند .البته در حال حاضر شرکت بصورت عمومی وارد چنین خدماتی نشده است اما جهت حفظ مشتریان و جلب هر چه بیشتر رضایتمندی آنها با کمال افتخار چنین خدماتی را اجرا و مدیریت می‌نماییم.

لذا در صورت نیاز به هر خدمتی در این زمینه با ما تماس بگیرید.

برخی از مشتریان

سفارت آلمان
بازرگانی تهران
مجتمع مسکونی باران